IMG_8548___serialized3
IMG_8549

Testamente

Rudolf Broby-Johansen


Genudgivelse af Broby-Johansens Testamente i anledningen af 35 året for den oprindelige udgivelse.

 

Fra Broby-Johansens  egen indledning:
”Jeg er af og til, når jeg har holdt foredrag om et eller andet, jeg mener at have forstand på, bag-efter blevet spurgt på tomands-hånd: “Hvad mener du … ja, altså om et eller andet af “de store spørgsmål”.” Når jeg svarer, at det ved jeg ikke mere om end spørgeren selv, siger han eller hun: “Jeg er ikke ude efter gode råd … Jeg ville bare vide, hvad du mener.”Og det har altså ført til, at jeg har skrevet nogle spørgsmål og mine svar på dem ned. Jeg har snakket fra leveren lige så alvorligt og oprigtigt, som jeg er blevet spurgt. Jeg optræder ikke som rådgiver og bedrevider og vil meget have mig frabedt at nogen skulle bruge mig som autoritet.”


Nyt forord af Olav Harsløf.


Udgivet 23/11/22

92 sider

199,00 kr.

IMG_20220809_161134
IMG_20220809_160204

Blod - Expressionære digte 1922-2022

Rudolf Broby-Johansen


D. 23. november 1922 udgav Det Ny Studenter Samfund (DNSS) en lille digtsamling med titlen Blod, som bestod af 16 digte skrevet af den 22 årige Rudolf Broby-Johansen med kunstnernavnet Rud Broby. Allerede d. 28. november sendte justitsministeriet en anmodning til anklagemyndigheden i København om, at forfatteren blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 184: ''Den, som offentliggjør et utugtigt Skrift, straffes med Fængsel eller Bøde''.

Dette er en 100 års jubilæumsudgave af digtsamlingen, som også indeholder anklageskrift, forsvarstale og artiklen Ekspressionismen på anklagebænken af Thomas Hvid Kromann.


Udgivet 01/07/22

44 sider

125,00 kr.

IMG_20220809_161453
IMG_20220809_161506

Raad til en ung Ægtemand

Adam Oehlenschläger


Serien SKILLINGSHÆFTER


Dette erotiske digt af nordens digterkonge har længe svævet rundt i periferien af forfatterskabet. Var disse elskovsråd virkelig skrevet af Oehlenschläger?


Udgivet 28/05/22

16 sider

20,00 kr.